Menu
Regulaminy Przedszkola

REGULAMIN ZASAD BEZPIECZEŃSTWA DZIECI POZA SALĄ ZABAW W PRZEDSZKLU NR 5 W MALBORKU.

 

Regulamin został stworzony przez Radę Pedagogiczną, przy współudziale personelu obsługi i administracji Przedszkola nr 5 w Malborku w celu zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa pobytu dzieci w placówce.

Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 10.09.2008 r.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.09.2008 r.

 

 1. Drzwi wejściowe do przedszkola będą zamknięte na klucz od godziny 9.00 do 13.30.

 2. Przy wyjściu do ogrodu w ciągu dnia razem z nauczycielkami wychodzą dwie panie woźne. Po południu w ogrodzie zawsze razem z nauczycielkami jest jedna pani woźna.

 3. W razie zgłoszenia przez dziecko w czasie pobytu w ogrodzie przedszkolnym potrzeby fizjologicznej, skaleczenia, potrzeby przebrania dziecka lub innego zdarzenia wymagającego wejścia do budynku przedszkola dziecko odprowadzane jest i przyprowadzane przez panią woźną.

 4. Przy rozchodzeniu się dzieci obowiązuje powrót z ogrodu do budynku przedszkola o godzinie 16.00.

 5. W czasie pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego zawsze musi być apteczka.

 6. W razie wypadku losowego opiekę indywidualną nad dzieckiem pokrzywdzonym sprawuje nauczycielka powierzając pozostała część grupy innym nauczycielkom – nauczycielki będące w tym czasie w ogrodzie same dzielą grupę.

 7. W razie ucieczki dziecka z terenu przedszkola pościg za nim podejmuje nauczycielka lub woźna będąca najbliżej zdarzenia. Inne opiekunki zobowiązane są w tym czasie do opieki nad pozostałymi dziećmi.

 8. Wszelkie niedociągnięcia na terenie ogrodu przedszkolnego zagrażające bezpieczeństwu dzieci należy natychmiast zgłaszać do dyrektora placówki i pana konserwatora. 

   

  REGULAMIN ZASAD BEZPIECZEŃSTWA DZIECI

  OBOWIAZUJĄCY W SZATNI PRZEDSZKOLA NR 5 W MALBORKU

   

  Regulamin został stworzony przez Radę Pedagogiczną, przy współudziale personelu obsługi i administracji Przedszkola nr 5 w Malborku w celu zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa pobytu dzieci w placówce.

  Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 10.09.2008 r.

  Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.09.2008 r.

  1. Za porządek i bezpieczeństwo dzieci w szatni odpowiedzialne są nauczycielki pracujące z dziećmi oraz panie z obsługi danej grupy (dotyczy wyjścia całej grupy).

  2. Podczas ubierania i rozbierania się dzieci w szatni mogą przebywać tylko dwie grupy.

  3. W ubieraniu i rozbieraniu się dzieci pomagają wszystkie nauczycielki i pani z obsługi danej grupy.

  4. Dzieci ubierające się zajmują miejsca przy swoich szafkach indywidualnych oznaczonych znaczkami.

  5. Dzieci nie wchodzą w butach do sali i na schody.

  6. Grupa dzieci porusza się po schodach pod opieką nauczycielki i pani z obsługi.

  7. Każde dziecko w swojej półce indywidualnej powinno mieć ubranie na zmianę.

  8. Rodzice mogą wchodzić do szatni i pomagać dziecku:

  - w ubieraniu i rozbieraniu – dzieci młodsze

  - rodzice nadzorują te czynności – dzieci starsze.

  9. Rodzice odpowiedzialni są za bezpieczeństwo swoich dzieci w szatni przedszkola (przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola).

   

  SALA I OGRÓD

  10. Rodzice odpowiedzialni są za bezpieczeństwo dzieci podczas uroczystości.

  11. Rodzice są odpowiedzialni za dzieci podczas dłuższej zabawy w ogrodzie.

   

   

   

Kontakt

Przedszkole nr 5 im. Dzieci z zamkowego Wzgórza

tel: 055 – 272-36-52 
e-mail: przedszkolenr5@poczta.onet.pl
Facebook: Przedszkole nr 5 im.Dzieci z Zamkowego Wzgórza

Dyrektor:
mgr Katarzyna Kowalska

Godziny otwarcia:
Pn-Pt: od 6:30 do 16:30 
Sobota:  nieczynne
Niedziela:  nieczynne

Odnośniki
Malbork7