Menu
Misja Przedszkola
  • Nasze przedszkole spełnia oczekiwania i potrzeby swoich klientów.
  • Proponujemy humanistyczny system wartości oparty na tolerancji,pozytywnej samoocenie, umiejętności przewartościowywania własnych wartości.
  • Wspieramy każde dziecko by mogło się harmonijnie i wszechstronnie rozwijać, zgodnie z osobistymi potrzebami i możliwościami. Każde dziecko jest dla nas jednakowo ważne,. Każdemu będziemy pomagać by osiągnęło sukces.
  • Zapewniamy wszechstronną i rzetelną działalność pedagogiczną,wychowawczą i opiekuńczą, która jest realizowana przez kadręnauczycieli reprezentujących najwyższe kwalifikacje zawodowe,w dobrze wyposażonym gmachu przedszkola.
  • Zapewniamy dzieciom różnorodną, bogatą i atrakcyjną ofertę edukacyjną oraz dobre partnerskie i przyjazne warunki do zdobywania wiedzy
  • Dajemy każdemu dziecku szansę równego startu w dalszej edukacji oraz dobrze przygotowujemy do życia w społeczeństwie, rodzinie, środowisku lokalnym, w Ojczyźnie i Zjednoczonej Europie.
  • Relacje między personelem przedszkolnym a dzieckiem,pomiędzy rodzicami a przedszkolem, przedszkolem a środowiskiem lokalnym są partnerskie i demokratyczne.
  • Wspólnie z rodzicami wychowujemy człowieka, który:

- będzie odróżniał dobro od zła

- będzie szanował godność osoby ludzkiej, odrzuci przemoc i agresję

- będzie umiał dbać o zdrowie, zdrowie fizyczne swoje i innych

- będzie żył w zgodzie z przyrodą jako dobrem niepowtarzalnym

- nie przejdzie obojętnie obok ludzi potrzebujących

- będzie szczęśliwy z poczuciem własnej wartości

  • Nauczyciele przedszkola permanentnie doskonalą swoje kwalifikacje zawodowe.
  • W pracy zawodowej nauczyciele odnoszą się do najwyższych standardów jakości pracy i etyki zawodowej. Opierając się na wizji człowieka jako osoby będącej w ciągłym rozwoju, realizują filozofię mocnych stron i pozytywnych intencji, współtworząc etos wychowawczy.
Kontakt

Przedszkole nr 5 im. Dzieci z zamkowego Wzgórza

tel: 055 – 272-36-52 
e-mail: przedszkolenr5@poczta.onet.pl
Facebook: Przedszkole nr 5 im.Dzieci z Zamkowego Wzgórza

Dyrektor:
mgr Katarzyna Kowalska

Godziny otwarcia:
Pn-Pt: od 6:30 do 16:30 
Sobota:  nieczynne
Niedziela:  nieczynne

Odnośniki
Malbork7