Menu
Aktualności
40 lat minęło....
Data: 2016-11-15
Godzina: 23:38
Liczba wyświetleń: 723

W przyszłym roku kalendarzowym nasze przeszkole obchodzi jubileusz 40- lecia istnienia placówki. Z tej okazji w obecnym roku szkolnym organizowane będą rożne konkursy skierowane do obecnych i byłych wychowanków. Pierwszym z nich jest konkurs fotograficzny. Poniżej zamieszczamy regulamin. Prosimy o zapoznanie się i wzięcie udziału. Czekają ciekawe nagrody :)

Konkurs fotograficzno - artystyczny „40 lat minęło”

w formie kolażu, będące wspomnieniem czasu spędzonego w przedszkolu.

Skierowany do absolwentów oraz rodziców obecnych przedszkolaków.

Wszystkich obecnych przedszkolaków, ich rodziców oraz absolwentów przedszkola

zapraszamy do udziału w konkursie fotograficzno- artystycznym „40 lat minęło” organizowanym

w związku z Jubileuszem 40-lecia Przedszkola nr 5 im. Dzieci z Zamkowego Wzgórza. Konkurs

powstał z myślą o wszystkich kreatywnych ludziach związanych z naszą placówką, dla ludzi

pełnych energii, dla których fotografia jest sposobem na wyrażenie emocji i przekazanie

obserwacji otaczającego świata. Regulamin konkursu oraz terminy i sposoby dostarczania zdjęć

umieszczone zostaną na stronie szkoły.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„MOJE PRZEDSZKOLE”

I. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu fotograficznego „40 lat minęło”, zwanego dalej „Konkursem” jest Rada

Pedagogiczna Przedszkola nr 5 im. Dzieci z Zamkowego Wzgórza w Malborku, zwanymi dalej

„Organizatorem”.

II. Postanowienia ogólne

1. Celem konkursu jest popularyzacja Przedszkola nr 5 im. Dzieci z Zamkowego Wzgórza, a także

integracja społeczności związanej z placówką.

2. W konkusie mogą brać udział obecni wychowankowie wraz z opiekunami i absolwenci naszej

placówki.

3. Członkowie Jury nie mogą brać udziału w konkursie.

4. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym

regulaminie.

5. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez

organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o

ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r Dz. U. Nr 133 poz.833 z późniejszymi zmianami).

6. Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca

fotografie jest autorem załączonych zdjęć.

7. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na NIEODPŁATNE opublikowanie przez organizatora

konkursu nadesłanej przez niego pracy.

8. W przypadku wystąpienia na zdjęciach osób trzecich, autor zgłaszając prace powinien posiadać

zgodę do wykorzystania ich wizerunku. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę rodziców lub

prawnych opiekunów. Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za złamanie tego

punktu regulaminu przez uczestnika i wszelkie roszczenia osób fotografowanych skierowane będą

do osób zgłaszających daną fotografię.

III. Postanowienia dotyczące prac konkursowych

1. Tematem przewodnim konkursu są ludzie i wydarzenia związane z naszym przedszkolem.

2. Termin złożenia prac upływa z dniem 15.V.2017 r. do koordynatora konkursu

4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie przez uczestnika karty zgłoszeniowej

i wysłanie lub dostarczenie jej do placówki razem z pracą konkursową.

5. Wydruk powinien mieć minimalny rozmiar: 210mm X 297mm. (format A4).

6. Prace niespełniające regulaminu nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

7. Ilość prac jest nieograniczona./ Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu max 2/3 prace.

8. Organizator zapewnia nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca oaz nagrody pocieszenia.

9. WARUNEK KONIECZNY!

WSZYSTKIE PAPIEROWE ODBITKI LUB WYDRUKI NADESŁANE NA KONKURS

MUSZĄ BYĆ PODPISANE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

• dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres),

• numer telefonu,

• tytuł fotografii, (proponujemy podklejenie na odwrocie zdjęcia karty zgłoszeniowej).

IV. Postanowienia końcowe

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty dnia 29 maja 2017 r. Nagrody zostaną wręczone 9 czerwca

2017 w czasie uroczystości z okazji 40- lecia placówki.

2. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie

miejsce.

3. Informacja o wynikach zostanie zamieszczona na stronie internetowej przedszkola i Facebooku.

4. Nadesłane prace zostaną zaprezentowane w przedszkolu w ramach obchodów 40- lecia

przedszkola 5. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej przedszkola

www.przedszkole5.malbork.biz

6.Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy konkursu: Beata Okrucińska, Monika Michniewicz, Karolina Wilk telefon do przedszkola: 55 272-36-52

KARTA ZGŁOSZENIOWA KONKURSU „Moje przedszkole”

INFORMACJE O NADESŁANEJ PRACY

1.TYTUŁ PRACY ( niekonieczny)

2.ILOŚĆ NADESŁANYCH prac

INFORMACJE O AUTORZE

3. IMIĘ

4. NAZWISKO

5.PRZEDSZKOLAK/ABSOLWENT ROCZNIKA:

7.TELEFON KONTAKTOWY

8. E-MAIL

9. MIASTO

10. ULICA/ NUMER/ KOD POCZTOWY

11. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu

12. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu i wystawy pokonkursowej (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r Dz. U. Nr 133 poz.833 z późniejszymi zmianami).

13. PODPIS AUTORA/
PRAWNEGO OPIEKUNA

data i miejscowość

WASZE KOMENTARZE (0)

Pseudonim:
Komentarz:
Kod z obrazka:
Kontakt

Przedszkole nr 5 im. Dzieci z zamkowego Wzgórza

tel: 055 – 272-36-52 
e-mail: przedszkolenr5@poczta.onet.pl
Facebook: Przedszkole nr 5 im.Dzieci z Zamkowego Wzgórza

Dyrektor:
mgr Katarzyna Kowalska

Godziny otwarcia:
Pn-Pt: od 6:30 do 16:30 
Sobota:  nieczynne
Niedziela:  nieczynne

Odnośniki
Malbork7